::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0878761422
นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทร ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ 0853108001
นางอัจฉราวรรณ คงคูณ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0878809977
นางสาวณัฐฑิกานต์ แก้วภักดี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0846626453
นางดวงเพ็ญ มีบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 0854111407
นางสาววิจิตรา เทียมใส ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน 0981035878
นางเพชรี โสดา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0889559155
นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่ ครู 0973074648
นางสาวณัฐญา ศรีเมือง ครู 0614866397
นางสาวพิมพ์ชนก วรินทร์อินทร์ ครูอัตราจ้าง ภาษาญี่ปุ่น 045691536

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28