::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางสมพร นวลรักษา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0862571085
นางสมพร กลิพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0801539610
นางสาวเพ็ญแข คำนันต์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0862259357
นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0896729054
นางสาวธิดาเทพ ลายันต์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 0898643342
นางสาวอุไรวรรณ ชำนิกุล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0864682630
นางอุบลวรรณ พวงอก ครู อันดับ คศ.3

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28