::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ระบบ PSSCHOOL 31 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 403
งานภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกำแพง 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 377
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 2564 08 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 207
โครงสร้างและพรรณางานฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 06 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 437
แบบฟอร์มสำหรับระบบ PS-School 12 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 1018
แบบฟอร์มรายงานสรุปการประเมิน SDQ และ EQ 14 สิงหาคม 2561 เขียนโดย Super User 1081
แบบรายงานการขาดเรียนรายวิชา 09 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย Super User 919
แบบฟอร์มทะเบียนรูปและข้อมูลส่วนตัว 22 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Super User 1289
แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน แบบ กพ.1-กพ.16 12 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 1958
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกำแพง 08 กันยายน 2559 เขียนโดย Super User 1422