::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

คู่มือการให้บริการงานทะเบียน

 คู่มือการให้บริการงานทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง

 

 

 

Pin It