::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
2566 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 31 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย Super User 51
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 07 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Super User 54
2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 08 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Super User 82
2566 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 30 กันยายน 2565 เขียนโดย Super User 24
2566 รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 01 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย Super User 78
2565 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 01 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Super User 851
2566 ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 01 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Super User 19
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 01 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 1135
2563 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 01 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 1209
2564 ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Super User 1054