::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

งานภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกำแพง

ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกำแพง มีความหมายและคุณสมบัติ การดำเนินการและการดำรงตำแหน่งดังนี้

Pin It