::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2565 สรุปรายละเอียดงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565

สรุปรายละเอียดของงบประมาณ รายรับและรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2565

 

Pin It