::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระศิลปะ


นายอภิชาติ เนตรจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นางปวีณา สุวรรณศรี

นายภูมินทร์ สุวรรณศรี

 

นายยศสรัล มลัยไธสง

นายเมธาวี สิงห์นาค

   
Pin It