::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

กลุ่มสาระศิลปะ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางวาสิฏฐี ตาดทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0868774288
นางพัชรี รจนัย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาติ เนตรจันทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายเมธาวี สิงห์นาค ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายภูมินทร์ สุวรรณศรี ครู
นายยศศรัล มลัยไธสง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28