::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

กลุ่มสาระสุขศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นายสุรวุฒิ มีบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 0877209471
นายประสพ รัตรีพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0852089947
นางสาวจารุณี ศรีฤทธิประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0812679346
นายปารณี บุญประเสริฐ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสถิต พงษ์สาปาน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายวัฒนา ศรีจักร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28