::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางกษมณฑ์ แสงสิทธิกุลชัย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0913261459
นายตรีญรัตน์ สิมมา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0813608828
นายสมยศ พิมณุวงศ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0821446645
นางสาวจารุพร พิมพา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0821588005
นางกนิษฐา วงศ์คำ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 093-8699964
นายราเชนทร์ พะวงษ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 0897697862
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิณณณัช ปุณภาพงศ์ภัค ครู 0813500545
นายกาลอธิป จิตต์ตานุภาพ พนักงานราชการ 0885998556
นางสาวพัชรินทร์ มากมูล พนักงานราชการ 093559553
นายปรัชญากร อินทร์วัน ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ 045691536
นายพรมนัส บุญหนัก ครูอัตราจ้าง อุตสาหกรรม 045691536

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28