::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข้อมูลหน้าที่ และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

Pin It