::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

เนื่องด้วยงานแผนงาน ได้ดำเนินการสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ2565 ในรายงานสรุปดังรายละเอียดในเล่มรายงานด้านล่าง

Pin It