::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รายงานการจัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 256ุ5

รายงานการจัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปี งบประมาณ 2565

Pin It