::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ผู้บริหาร โรงเรียนกำแพง

นายวิเชียร บุญมาก 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายณัฏฐเอก กระจ่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายบุญชิต คุณมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางปาริสา อร่ามเรือง 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวีระศักดิ์  คำแก่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pin It

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง