::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ผู้บริหาร โรงเรียนกำแพง

นายวิเชียร บุญมาก 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายบุญชิต คุณมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pin It