::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คู่มือการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 โรงเรียนกำแพง : สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน 13 มกราคม 2564 11
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องดวยเหตุพิเศษ (4-8 มกราคม 2564) และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 02 มกราคม 2564 36
รวมภาพประทับใจกิจกรรม "KAMPHAENG RUN 2020" 16 ธันวาคม 2563 98
แบบประเมินสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรมวิ่ง KAMPHAENG RUN 2020 " 6 ธันวาคม 2563 05 ธันวาคม 2563 82
รับสมัครช่างภาพ งานวิ่งเพื่อการกุศล "KAMPHAENG RUN 2020" 01 ธันวาคม 2563 48
แผนผังการจัดงาน KAMPHAENG RUN 2020 และที่จอดรถ 01 ธันวาคม 2563 86
กำหนดการวิ่ง และ เส้นทางการวิ่ง กิจกรรม "KAMPHAENG RUN 2020" 6 ธันวาคม 2563 "แลนบ้านเฮา คืนสู่เหย้า ชาวกำแพง" 29 พฤศจิกายน 2563 57
ประกาศรายชื่อและหมายเลขวิ่ง "KAMPHAENG RUN 2020" ทุกระยะวิ่ง ทุกช่องทางการสมัคร และกำหนดการรับเสื้อ+หมายเลขวิ่ง 26 พฤศจิกายน 2563 2359
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 " สำหรับผู้สมัครเพิ่มเติม 16-25 พ.ย. 2563 19 พฤศจิกายน 2563 52
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม กิจกรรม กำแพงรัน 2020 " ในวันที่ 16-25 พ.ย. 2563 16 พฤศจิกายน 2563 38
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 "สำหรับผู้สมัครทั่วไป" (กรอกใบสมัครที่โรงเรียน) 12 พฤศจิกายน 2563 447
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 "สำหรับนักเรียนปัจจุบัน" 12 พฤศจิกายน 2563 205
ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สมัคร กำแพงรัน 2020 "สำหรับผู้สมัครทางออนไลน์" 06 พฤศจิกายน 2563 1229
ประกาศขยายวันรับสมัคร KAMPHENG RUN 2020 " สมัครได้ถึง 5 พ.ย. 2563 นี้ 03 พฤศจิกายน 2563 476
ข้อมูลยอดผู้สมัครวิ่ง KAMPHAENG RUN 2020 03 พฤศจิกายน 2563 77
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KAMPHENG RUN 2020 "แลนบ้านเฮา คือสู่เหย้า ชาวกำแพง" 01 ตุลาคม 2563 871
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครวิ่งและสถานะการชำระเงิน KAMPHAENG RUN 2020 01 ตุลาคม 2563 2804
25 กันยายน 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 24 กันยายน 2563 93
ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ กิจกรรมในโครงการ "โรงเรียนศีลห้า" 11 กันยายน 2563 83
กิจกรรมการอบรมโครงการ​ Coaching team​ โรงเรียนคุณ​ธรรม​ สพฐ. 08 กันยายน 2563 104