July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 (อาคารสีชมพู) รายละเอียดตามป้ายประกาศ