July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงาน SAR 2560 12 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย Super User 19
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User 126
แผนปฏิบัติการ ปีงบฯ 2561 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User 111
สารสนเทศโรงเรียน ปี 2560 14 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 407
Best Practices ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 12 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 144
แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 216
แบบฟอร์มงาน ผง.1-ผง.14 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 297
รายงาน SAR 2559 28 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Super User 230
ประกาศ : การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 08 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Super User 439
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 2559-2562 23 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User 546