February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สารสนเทศโรงเรียน ปี 2560 14 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 246
Best Practices ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 12 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 75
แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 133
แบบฟอร์มงาน ผง.1-ผง.14 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 170
รายงาน SAR 2559 28 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Super User 129
ประกาศ : การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 08 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Super User 300
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 2559-2562 23 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User 434