::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายนโยบาย แผนงานและงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนกำแพง 07 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 16 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 20
สารสนเทศโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2562 30 เมษายน 2563 เขียนโดย Super User 40
รายงานผลการดำเนินงาน OBECQA ปี 2561 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 48
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 93
ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 79
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2562 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 19
ร่าง TOR/ประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนจำนวน 172 เครื่อง 11 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย Super User 182
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User 1100
Best Practices ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 12 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 583