::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกำแพง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On Site และ Online เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบสลับกัน ม.ต้น และ ม.ปลาย ระดับละ 1 สัปดาห์ เพื่อลดการแออัด ตามมาตรการป้องกันโควิด 19

โรงเรียนกำแพง : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On Site วันแรก 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบสลับกันมาเรียนระหว่างม.ต้น และม.ปลาย ระดับละ 1 สัปดาห์ เพื่อลดการแออัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 (Covid 19) โดยทางโรงเรียนได้มีการปรับประตูทางเข้าออก จาก 3 ประตู เหลือประตูเดียว เพื่อการคัดกรองนักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียน ชมภาพรวมการเปิดเทอมวันแรกที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนกำแพงเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนกำแพง

โรงเรียนกำแพง นำโดยนายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในบริเวณต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน โรงอาหาร ม้านั่ง และสถานที่ที่อยู่โดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด 19

วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับการฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวน 1,527 คน จากสาธารณสุข อ.อุทุมพรพิสัย และ รพ.อุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.อุทุมพรพิสัย

วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,527 คน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย และ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยครูประจำชั้นได้ตรวจสอบเอกสารและดูแลนักเรียนตลอดการดำเนินกิจกรรม

ประกาศและกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำแพง โดยโรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายน Onsite + Online

โรงเรียนกำแพง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัด รูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายนเป็นรูปแบบ Onsite และ  Online โดยแบ่งเป็นนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย เรียนสลับกั
ในสัปดาห์แรกให้ระดับชั้น ม.ต้น มาเรียนที่โรงเรียน ส่วนนักเรียน ม.ปลาย เรียนแบบ Online ทีบ้าน ในสัปดาห์ถัดไปให้สลับกัน 
สำหรับรูปแบบการเรียนในเดือนต่อไป จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

โรงเรียนกำแพงประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลได้บนระบบ SGS

ประกาศจากฝ่ายวิชาการโรงเรียนกำแพง นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ผ่านทางระบบ sgs โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน สามารถคลิกลิงค์ ==> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อฝ่ายวิชาการ ผ่านทาง inbox เพจวิชาการ:กำแพง โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ห้องเรียน ก่อนสอบถามข้อมูล