::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

27 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม โรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม โรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 จุดแรงสร้างฝันสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

ขอขอบพระคุณ

นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้การต้อนรับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนกำแพง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

คณะวิทยากรผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวออมทรัพย์ เจริญทรัพย์ นางสาวศิรดา รุจทิฆัมพร และ

นายสุกฤษฏิ์ โลหะขจรพันธ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำวิชาชีพและประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิชากฎหมาย ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

Kamphaeng School is currently looking for 1 Native English Teacher. Apply on the 20th-29th of June 2023 by email us or walk in.

Kamphaeng School Announces : Kamphaeng School is currently looking for 1 Native English Teacher

Apply on the 20th-29th of June 2023, either by email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )   tel: 09 8881 6441 or walk in at the office time from Monday to Sunday at School’s office, 2nd  Building, Kamphaeng School, Tambon Samrong, Uthumphonphisai District, Si Sa Ket, 33120 

โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับดีเด่น โครงการ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับดีเด่น โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ขับเคลื่อนวาระจังหวัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณพ.ศ 2566

 

 

 

 

 

วงดนตรีไทยโรงเรียนกำแพง เข้าร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วงดนตรีไทยโรงเรียนกำแพง เข้าร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ณ บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)