::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศและกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำแพง โดยโรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายน Onsite + Online

โรงเรียนกำแพง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัด รูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายนเป็นรูปแบบ Onsite และ  Online โดยแบ่งเป็นนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย เรียนสลับกั
ในสัปดาห์แรกให้ระดับชั้น ม.ต้น มาเรียนที่โรงเรียน ส่วนนักเรียน ม.ปลาย เรียนแบบ Online ทีบ้าน ในสัปดาห์ถัดไปให้สลับกัน 
สำหรับรูปแบบการเรียนในเดือนต่อไป จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับการฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวน 1,527 คน จากสาธารณสุข อ.อุทุมพรพิสัย และ รพ.อุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.อุทุมพรพิสัย

วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,527 คน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย และ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยครูประจำชั้นได้ตรวจสอบเอกสารและดูแลนักเรียนตลอดการดำเนินกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ Native English teacher)

โรงเรียนกำแพงประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลได้บนระบบ SGS

ประกาศจากฝ่ายวิชาการโรงเรียนกำแพง นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ผ่านทางระบบ sgs โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน สามารถคลิกลิงค์ ==> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อฝ่ายวิชาการ ผ่านทาง inbox เพจวิชาการ:กำแพง โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ห้องเรียน ก่อนสอบถามข้อมูล

 

 

 

 

 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณดวงแก้ว แซ่เจ็ง และครอบครัวเจ็งตระกูล ในการมอบที่ดินให้กับโรงเรียนกำแพง

10 กันยายน 2564 นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงและคณะผู้บริหารโรงเรียนกำแพง ได้รับมอบที่ดินจาก คุณดวงแก้ว แซ่เจ็ง และครอบครัวเจ็งตระกูล จำนวน 18 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดกับทิศใต้ของโรงเรียน มอบให้โรงเรียนกำแพง โดยมีคุณสวย แซ่อึ้ง คุณภราดร ศรปัญญา เป็นพยานในการมอบที่ดินแปลงดังกล่าว โรงเรียนกำแพงขอกราบขอบพระคุณ คุณดวงแก้ว แซ่เจ็ง และครอบครัวเจ็งตระกูล เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้