::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565

 

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565 ผู้ใช้ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการทำงาน จากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ พศช.คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ.
นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ใช้ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการทำงาน บูรณาดารทุกภาคส่วน ใช้โครงการโรงเรียน/หมู่บ้าน ศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกสัปดาห์ เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
รางวัล “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565 มอบโดยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ พศช.คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ.

Pin It