::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "วันไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์" ของลูกม่วงเหลืองเราชาวกำแพง ในวันพฤหัสที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ โดมร่มอินทินิล

           8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนกำแพง นำโดยผู้อำนวยการภูรินท์ สอนพูด ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีคุณูปการ  กิจกรรมจัดขึ้น ณ โดมร่มอินทินิล โรงเรียนกำแพง 

ผู้บริหารและคณะครูได้เดินเข้าสู่พิธี นักเรียนกล่าวคำบูชาครูตัวแทนนักศึกษา นักเรียนแต่ละห้องนำพานไหว้ครูไหว้ครูที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูโดยแบ่งเป็นประเภทสวยงามและสร้างสรรค์

--->  ชมภาพกิจกรรมวันไหว้ครู และ ภาพพานไหว้ครู 2566 ได้ที่นี่

 

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ ของระดับ ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

 

โรงเรียนกำแพง รับชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ระบบออนไลน์
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 1-9 มิถุนายน 2565
รายละเอียดขั้นตอน ดังภาพด้านล่าง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการสอบในวันที่ 25-26 มีนาคม 2566

 

 

 

ขอเชิญร่วมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โดม โรงเรียนกำแพง

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ทั้งช่องทางออนไลน์และสมัครที่โรงเรียน

<<< รายชื่อสมัคร ม.1 >>>           <<< รายชื่อสมัคร ม.4 >>>  

  

  โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

  รับสมัครวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2566

  หลักฐานประกอบการสมัคร
  1.รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว
  2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  3.ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

  ช่องทางการรับสมัคร

  1. สมัครที่โรงเรียน : ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3  เวลา 8.30-16.00

  2. สมัครออนไลน์ (แนบไฟล์เอกสารการรับสมัคร และส่งฉบับจริงในวันมอบตัว)