::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา “มาตุ้มมาโฮม สร้างโดมโรงเรียน “ ครั้งที่ 2 เพื่อสมทบทุนในการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนกำแพง


*** โรงเรียนกำแพง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา “มาตุ้มมาโฮม สร้างโดมโรงเรียน “ ครั้งที่ 2 เพื่อสมทบทุนในการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนกำแพง (โดมโรงเรียนกำแพง) ให้แล้วเสร็จ

*** ตั้งกองผ้าป่า วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 และทอดผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนกำแพง ขอเชิญชวนและบอกบุญไปยังศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญด้วยกันนะคะ

*** สามารถโอนเงินบริจาคได้โดยการสแกน QRcode

ดังภาพด้านล่าง (ลดหย่อนภาษี 2 เท่าทันที)

 

 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกำแพง ฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดยผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก รองผู้อำนวยการ นางปาริสา อร่ามเรือง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยมีพระอาจารย์เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย และคณะ ให้การอบรมและให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและ "โตไปไม่โกง"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU (ID-PLAN)

10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกำแพง นำโดยนายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง , คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนกำแพง ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU (ID Plan) ระหว่างประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสมชัย เย็นสมุทร และบุคลากรโรงเรียนกำแพง ซึ่งเป็นการลงนามข้อตกลงในการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตามโครงการโรงเรียนสุจริต 


โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 สมัครได้ทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์

 

กำหนดการรับสมัคร
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป  วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 สมัครได้ทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์

    • สมัครที่โรงเรียน - สถานที่ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร 3 
    • สมัครออนไลน์

ใบสมัครระดับ ม.1  คลิก--> https://forms.gle/FYrkyYQYJLqEhsqk8

ใบสมัครระดับ ม.4  คลิก--> https://forms.gle/BVZgJG5NJ1Fqxne5A 

หลักฐานการรับสมัคร

1.ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) /หรือใบรับรองผลการเรียน( ปพ.7)
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3.รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

คลิกลิงค์ https://sites.google.com/view/vichakarn-kamphaeng1/