::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจ นายชิณวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนกำแพง ซึ่งจะเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีก่ีศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11  ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกำแพง ตั้งแต่เวลา 8.30น. เป็นต้นไป

โรงเรียนกำแพง เป็นสนามแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

        

 

รวมภาพกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2562

14-15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกำแพงจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งนักเรียนและบุคลากรเป็น 5 สี ได้แก่ ฟ้า แดง ม่วง เหลือง และเขียว กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา กรีฑา ขบวนพาเหรด ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ประกวดกองเชียร์ แข่งขันวอลเลย์บอลครูและบุคลากร โดยมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ค่ะ

ภาพกิจกรรมจากเพจ Photo Kamphaeng // ภาพจากเพจ วิชาการ:กำแพง

นักเรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยโรงเรียนกำแพง ได้ดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ นายชินวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ และจากการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เมื่อ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายนายชินวัฒน์ อรัญทม ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ และจะรับการประเมินในระดับจังหวัดในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจกับนักเรียนด้วยค่ะ

โรงเรียนกำแพงได้รับรางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA 2562

โรงเรียนกำแพงนำโดยนายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรับรางวัล OBECQA และร่วมนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียรมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเพชรัชต์การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด 22-24 กันยายน 2562

 

ในกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนกำแพงเข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA 2562 
ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียรมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเพชรัชต์การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด 22-24 กันยายน 2562 
นอกจากนั้นในการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานยังได้รับรางวัลต่างๆดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนกำแพงได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study : IS) ภาคภาษาไทย เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-24 กันยายน 2562
2. โรงเรียนกำแพงได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการตรวจเยี่ยมนิทรรศการในเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-24 กันยายน 2562
3. โรงเรียนกําแพง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นโรงเรียนที่นําเสนอผลการดําเนินงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ "เหรียญทอง" ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒๒-๒๔ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒