::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2/2565

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2/2565

 

โรงเรียนกำแพง เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์รอบเพิ่มเติม ในวันที่ 17-21 มกราคม 2565


           โรงเรียนกำแพง กำหนดวันการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดระบบให้สามารถชำระรอบเพิ่มเติมได้ในวันที่ 17-21 มกราคม 2565
**  หากต้องการชำระเป็นเงินสด ติดต่อได้ที่ ห้องการเงิน-อาคาร 2 โรงเรียนกำแพง ในวันและเวลาราชการ**

 


วิดีโอขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

   

โรงเรียนกำแพง เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ### เป็นรอบเพิ่มเติม ในวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564


           โรงเรียนกำแพง กำหนดวันการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดระบบให้สามารถชำระรอบเพิ่มเติมได้ในวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 ขั้นตอนการจ่ายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามประกาศดังนี้

 


วิดีโอขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

   

โรงเรียนกำแพง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มาเป็นวันที่ 11-14 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์


           โรงเรียนกำแพง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มาเป็นการสอบรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 11-14 มกราคม 2565 ตารางสอบดังปรากฏในเพจของฝ่ายวิชาการโรงเรียนกำแพงดังด้านล่าง

15 พฤศจิกายน 2564 : คณะครู บุคลากร แม่ค้าในโรงเรียนกำแพงทุกคน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับการตรวจตัดกรองเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจแบบ ATK

วันที่ 15 พ.ย.2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกำแพง รับชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 โดยนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ได้รับการตรวจตัดกรอง 100% ผลการตรวจคัดกรองของนักเรียนเป็นลบทุกคน
นอกจากนักเรียนแล้ว คณะครูโรงเรียนกำแพง ทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาลอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ผลการตรวจคัดกรองของคณะครู ผลเป็นลบทุกคน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โรงเรียนกำแพง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On Site และ Online เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบสลับกัน ม.ต้น และ ม.ปลาย ระดับละ 1 สัปดาห์ เพื่อลดการแออัด ตามมาตรการป้องกันโควิด 19
  2. วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนกำแพงเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนกำแพง
  3. ประกาศและกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำแพง โดยโรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายน Onsite + Online
  4. วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับการฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวน 1,527 คน จากสาธารณสุข อ.อุทุมพรพิสัย และ รพ.อุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.อุทุมพรพิสัย