::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565

 

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565 ผู้ใช้ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการทำงาน จากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ พศช.คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ.
นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ใช้ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการทำงาน บูรณาดารทุกภาคส่วน ใช้โครงการโรงเรียน/หมู่บ้าน ศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกสัปดาห์ เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
รางวัล “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565 มอบโดยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ พศช.คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ.

โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลระดับเพชร เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน ในการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบ โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕

25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกำแพง นำโดยนายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบ โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง รางวัลระดับเพชร เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน ในการพัฒนา  จากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ พศช.คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ.

ตรวจสอบรายชื่อ รอบการแข่งขัน กีฬา KP E-SPORTS ROV 15-18 สิงหาคม 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 3,500 บาท ตรวจสอบรายการ/ผลการแข่งขัน ที่นี่...โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬา KP E-SPORTS 2565 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2565

กลุ่มงานเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพง จัดการแข่งขันกีฬา E-SPORTS ROV ให้นักเรียนทุกระดับชั้นรวมทีม(ทีมละ 5 คน)สมัครร่วมการแข่งขัน ชิงรางวัลรวม 3500 บาท  โดยขณะนี้ยืนยันข้อมูลเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 58 ทีม การแข่งขันรอบแรกจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-13.00น. รายการแข่งขันดังข้อมูลด้านล่างนี้


รายชื่อทีมและสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง จัดอบรมขยายผล การพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง นำโดย นายนัฏฐเอก กระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง และคณะ ได้จัดกิจกรรมการอบรมขยายผล การพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) ให้กับครูโรวเรียนกำแพงทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

11-18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนกำแพง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพงขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนกำแพงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ณ โรงเรียนกำแพง รายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้