::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 เมษายน 2563 มอบเงินบริจาคในกิจกรรม "โรงเรียนกำแพงร่วมใจ ฝ่าภัย covid -19" ให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

วันที่ 10 เมษายน 2563โรงเรียนกำแพงนำโดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ทำการมอบเงินบริจาคที่ได้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกำแพง ชมรมครูเก่าโรงเรียนกำแพง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมบริจาคในบัญชี "โรงเรียนกำแพงร่วมใจ ฝ่าภัย covid -19" ยอดบริจาครวม 55,799 บาทให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลและบุคลกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานฝ่าภัย COVID 19
ภาพโดย PHOTO - Kamphaeng

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1

โรงเรียนกำแพงจะรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป ทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 7-15 เมษายน 2563  (นักเรียนม.3 เดิม ถ้ายื่นสมัครรอบภายในแล้วไม่ต้องดำเนินการสมัครในระบบออนไลน์นี้ )

โดยผู้ประสงค์สมัครเรียนควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการสมัครดังนี้

1. บัญชี G-mail (เข้าระบบโดย g-mail)
2. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน (ไฟล์รูปภาพ)
3. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
4. ภาพถ่าย ปพ.1 ทั้ง 2 หน้า
5. คะแนนสอบโอเน็ต

 


ลิงค์การรับสมัคร

ลิงค์ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1

https://forms.gle/d7vgxKqW6gXbM7eK6

 ลิงค์ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.4

https://forms.gle/3iqvYG8RGtDLGpCx7

*** พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจวิชาการโรงเรียนกำแพง คลิก https://www.facebook.com/Vchakarnkps/

 

31 มกราคม 2563 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

31 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกำแพงโดยงานสภานักเรียนได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้สมัคร 9 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้น ม.4/1 - 4/9 นักเรียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นายจักรพรรณ ห้วยจันทร์  ผู้สมัครเบอร์ 1 นักเรียนชั้นมํัธยมศึกษาปีีที่ 4/6 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2563  

1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ O-NET ม.3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

25 มกราคม 2563 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มงานกิจการพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยภาคเช้าการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.ปลาย และ ภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.ต้น  ผู้ปกครองทุกระดับชั้นเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
           การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ --->>>  ชมภาพกิจกรรม  ...คลิก