::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

25 มกราคม 2563 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มงานกิจการพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยภาคเช้าการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.ปลาย และ ภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.ต้น  ผู้ปกครองทุกระดับชั้นเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
           การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ --->>>  ชมภาพกิจกรรม  ...คลิก

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจ นายชิณวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนกำแพง ซึ่งจะเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีก่ีศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11  ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกำแพง ตั้งแต่เวลา 8.30น. เป็นต้นไป

นักเรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยโรงเรียนกำแพง ได้ดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ นายชินวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ และจากการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เมื่อ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายนายชินวัฒน์ อรัญทม ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ และจะรับการประเมินในระดับจังหวัดในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจกับนักเรียนด้วยค่ะ

รวมภาพกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2562

14-15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกำแพงจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งนักเรียนและบุคลากรเป็น 5 สี ได้แก่ ฟ้า แดง ม่วง เหลือง และเขียว กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา กรีฑา ขบวนพาเหรด ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ประกวดกองเชียร์ แข่งขันวอลเลย์บอลครูและบุคลากร โดยมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ค่ะ

ภาพกิจกรรมจากเพจ Photo Kamphaeng // ภาพจากเพจ วิชาการ:กำแพง

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28