::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกำแพง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทำความสะอาด รับสมัครในวันที่ 17-23 ตุลาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทำความสะอาด  รับสมัคร 17-23 ตุลาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังประกาศด้านล่าง

ค่ายสู่ฝันวันพี่เพื่อน้อง KamphaengCamping ครั้งทีี่ 30 และ 31 วันที่ 11-15 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนกำแพง

งานแนะแนวร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรมโครงการค่ายสู่ฝันวันพี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 30 และ 31 ระหว่างวันที่ 11-16 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนกำแพง ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมชัย เย็นสมุทร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกำแพง มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนกำแพง และแขกผู้มีเกียรติ

กิจกรรมค่ายสู่ฝันวันพี่เพื่อน้อง เป็นกิจกรรมแนะแนวการเรียน การให้ความรู้และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ศิษย์ปัจจุบันโดยพี่ศิษย์เก่า กิจกรรมที่สำคัญในแต่ละวัน เช่น

กิจกรรมworkshop กิจกรรมใหม่ของค่ายของเรา โดยจะมีพี่ๆมากมายจากหลายมหาลัยมาส่งต่อประสบการณ์และความรู้ให้กับน้องๆ อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การสอบเข้า การเรียน การทำงานของแต่ละสายงาน โดยมีตารางกิจกรรมในวันที่11-15 ตุลาคม ดังนี้

วันที่11 : สายครู และ สายเกษตร

วันที่12 : สายบริหาร และ สายกฎหมาย

วันที่13 : สายสื่อสารมวลชล และสายภาษา

วันที่14 : สายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ ,วิศวะ ,สถาปัตย์)

วันที่15 : สายสุขภาพ และ สายศิลปะ

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม ช่วงเช้า เวลา 09.30-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30-16.00น.
ชมภาพกิจกรรมดังด้านล่าง

 

คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรม "สภานักเรียน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกำแพง เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน "สภานักเรียน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง โดย คณะอนุกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นใน วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

โรงเรียนกำแพง ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษกับโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

โรงเรียนกำแพง นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ นายณัฎฐเอก กระจ่าง เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบันทึกลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษกับโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยนายณัฏฐเอก กระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานทางสังคมศาสตร์ BIMSTEC ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โรงเรียนกำแพงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานทางสังคมศาสตร์ BIMSTEC ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่  นางสาวจารุวรรณ อุ้ยเลิศ ม.6/3, นางสาวธนาบัตติยา ธรรมชาติ ม.6/3,นางสาวรุ่งวิมล ถนอมหมู่ ม.5/7, นางสาวบัณฑิตา บูชาชัชวาลย์ ม.5/7, นายวิระพงษ์ วงค์คำ ม.5/7,
 
 ครูผู้ควบคุมทีม  ครูศรเทพ สร้อยสนธ์  และครูอนุชิดา สุระมิตร 
 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2565
  2. ขอแสดงความขื่นชมยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565
  3. นักกีฬาวูซูโรงเรียนกำแพง คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬา วูซู ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคในแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสุรินทร์
  4. ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565