::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

แนวปฏิบัติ การเตรียมตัว และ ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

ใกล้เข้ามาทุกทีกับตาราง O-NET ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สอบโรงเรียนกำแพงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สอบอย่างเต็มที่ ขอให้ลูกๆนักเรียน เตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบด้วยค่ะ ตารางสอบดังภาพด้านล่าง การเตรียมตัวต่างๆ คลิกอ่านต่อกันเลยค่ะ

ร.ร.กำแพง ร่วมงานเทศกาลการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ณ วัดสระกำแพงใหญ่ 15 ม.ค 2562

นักเรียนโรงเรียนกำแพง ร่วมงานเทศกาลการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ที่วัดสระกำแพงใหญ่ 15 มกราคม 2562 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ PHOTO - Kamphaeng Srakamphaengyai International Folklore Festival #1stSKIFF#UthumphonPhisai#Sisaket#Thailand

โรงเรียนกำแพง นำโดยท่านผู้อำนวยการสมพร อาษา คณะครู บุคลากรโรงเรียนกำแพง และนักเรียนที่ทำหน้าที่STAFF ได้ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติสระกำแพงใหญ่ และประกาศมรดกภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมโลกแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562 มีประเทศตอบรับเข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 16 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การใช้กลไก “บวร” พัฒนาประชาชน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับระดับโลก ณ วัดสระกำแพงใหญ่ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวโยยศวดี แสนเมืองชิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การอ่านฟังเสียง

ขอชื่นชมยินดีกับ นางสาวโยยศวดี แสนเมืองชิน นักเรียนชั้น ม.6/3 โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การอ่านฟังเสียง โครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ปี 2561 ระดับประเทศ ที่จัดขึ้น ณ ธนาคารธนชาติ(สำนักสวนมะลิ) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ฝึกสอน คุณครูนันทิยา จิตตะโคตร์ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

กิจกรรมติวโอเน็ต ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยครูประจำกลุ่มสาระ

ตารางติว O-NET ม.6
วันที่ 21-25 ม.ค.62 ติวเวลา 13.50 - 15.30 น.    วันที่ 28-21 ก.พ. 62 ติวเลา 08.00-09.30 น.
ม.6/1-6/4 ติวที่ห้องโสต  ,  ม.6/5-6/6 ติวที่ห้อง 731 , ม.6/7-6/9 ติวที่ห้อง 738  

6 กันยายน 2561 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนกำแพง

6 กันยายน 2561 โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มสาระภาษาไทยและงานห้องสมุด ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนกำแพง ณ หอประชุม 1 โรงเรียนกำแพง โดยท่าน ผอ.สมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมชื่นชมผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย การประกวดหนังสือเล่มเล็ก และการแสดงบนเวทีของนักเรียน 

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28