::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤศจิกายน 2564 : คณะครู บุคลากร แม่ค้าในโรงเรียนกำแพงทุกคน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับการตรวจตัดกรองเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจแบบ ATK

วันที่ 15 พ.ย.2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกำแพง รับชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 โดยนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ได้รับการตรวจตัดกรอง 100% ผลการตรวจคัดกรองของนักเรียนเป็นลบทุกคน
นอกจากนักเรียนแล้ว คณะครูโรงเรียนกำแพง ทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาลอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ผลการตรวจคัดกรองของคณะครู ผลเป็นลบทุกคน

โรงเรียนกำแพง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On Site และ Online เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบสลับกัน ม.ต้น และ ม.ปลาย ระดับละ 1 สัปดาห์ เพื่อลดการแออัด ตามมาตรการป้องกันโควิด 19

โรงเรียนกำแพง : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On Site วันแรก 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบสลับกันมาเรียนระหว่างม.ต้น และม.ปลาย ระดับละ 1 สัปดาห์ เพื่อลดการแออัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 (Covid 19) โดยทางโรงเรียนได้มีการปรับประตูทางเข้าออก จาก 3 ประตู เหลือประตูเดียว เพื่อการคัดกรองนักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียน ชมภาพรวมการเปิดเทอมวันแรกที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

ประกาศและกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำแพง โดยโรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายน Onsite + Online

โรงเรียนกำแพง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัด รูปแบบการเรียนในเดือนพฤศจิกายนเป็นรูปแบบ Onsite และ  Online โดยแบ่งเป็นนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย เรียนสลับกั
ในสัปดาห์แรกให้ระดับชั้น ม.ต้น มาเรียนที่โรงเรียน ส่วนนักเรียน ม.ปลาย เรียนแบบ Online ทีบ้าน ในสัปดาห์ถัดไปให้สลับกัน 
สำหรับรูปแบบการเรียนในเดือนต่อไป จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนกำแพงเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนกำแพง

โรงเรียนกำแพง นำโดยนายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในบริเวณต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน โรงอาหาร ม้านั่ง และสถานที่ที่อยู่โดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด 19

วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับการฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวน 1,527 คน จากสาธารณสุข อ.อุทุมพรพิสัย และ รพ.อุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.อุทุมพรพิสัย

วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,527 คน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย และ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยครูประจำชั้นได้ตรวจสอบเอกสารและดูแลนักเรียนตลอดการดำเนินกิจกรรม