::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถชำระได้วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

           

โรงเรียนกำแพง กำหนดวันชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2565 ขั้นตอนการจ่ายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามประกาศดังนี้

วิดีโอขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา  ผ่านระบบออนไลน์

   

Pin It