::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

สภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.2 ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาในวันสำคัญทางศาสนา ณ.วัดบ้านสำโรง

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนกำแพงนำโดยคณะครูและบุคคลากรโรงเรียนกำแพง สภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.2 ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาในวันสำคัญทางศาสนา ณ.วัดบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2566

Pin It