::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ขอแสดงความขื่นชมยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565

 

โรงเรียนกำแพงขอแสดงความขื่นชมยินดีกับ นายวิระพงษ์ วงค์คำและนายพิญชยางกูร เฟื่องบุญ นักเรียนชั้น ม.5/7 โรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนี้จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Pin It