::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2565

 

โรงเรียนกำแพง โดยฝ่ายวิขาการ จัดกกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565
โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง นายนัฏฐเอก กระจ่าง และคณะ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษในระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 94 คน ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ 9-10 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 

 

Pin It