::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

สั่งจบ ม.6 ปี60

Thursday, 05 April 2018by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hits : 23

วันสั่งจบการศึกษาของนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

Back