::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

คู่มือระบบควบคุมภายใน ปี 2562-2563

คู่มืองานควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2562-2563

 

Pin It

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง