::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

แบบฟอร์มจากงานบุคลากร

เอกสารต่างๆ งานบุคลากร โรงเรียนกำแพง สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

 

Pin It

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง