::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ผลการประกวดพานไหว้ครูปีการศึกษา 2557

จากพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนกำแพงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา นอกจากมีกิจกรรมไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์แล้ว กิจกรรมที่จัดเป็นประจำคือ กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ผลการประกวดเป็นดังนี้

ประเภทสวยงาม

 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ชั้น

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

ชั้น

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

ม.1

1/7

1/1

1/2

ม.1

1/6

1/4

1/8

ม.2

2/7

2/1

2/2

ม.2

2/8

   

ม.3

3/4

3/1

3/5

ม.3

3/9

3/3

3/8

ม.4

4/8

4/3

4/4

ม.4

4/10

4/5

4/6

ม.5

5/3

5/1

5/6

ม.5

5/9

5/7

5/10

ม.6

6/3

6/4

6/6

ม.6

6/2

6/5

6/6

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกชั้นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ

Pin It