July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

4 กันยายน 2557 โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดการประชุมในกิจกรรม "พบผู้ปกครองเพื่อลูกรัก" ซึ่งเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มที่ขาดเรียนและขาดส่งงาน เสี่ยงต่อการติด 0 , ร, มส ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาหนทางป้องกันการติด 0 , ร, มส. ในภาคเรียนที่ 1 / 2557 โดยท่าน ผอ.ไสว ผาสุข เป็นประธานในการจัดการประชุม กิจกรรมเป็นการแนะนำการแก้ปัญหาการค้างส่งงาน ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ และให้ผู้ปกครองพบครูประจำวิชาที่นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง

vi040904.jpgvi040901.jpgvi040903.jpgvi040902.jpg