July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิวัติ มาพบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนกำแพง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 ที่ผ่้านมา ซึ่งจัดการแข่งขันที่จังหวัดสกลนคร โดยครูผู้ฝึกสอนคือ นายนพพร ศรปัญญา ครู กลุ่มสาระภาษาไทย  โดยนักเรียนจะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปทำการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับประเทศต่อไป ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระภาษาไทยด้วยค่ะ