July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (รับภายใน) รับสมัครในวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านรายละเอียดและประกาศ
- รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 (รอบทั่วไป) ม.4 ในวันที่ 20-24 มีนาคม 2558 อ่านรายละเอียดและประกาศ