February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

25-28 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมระดับชั้นละ 2 วัน พระวิทยากร คือ คณะของพระอาจารย์วิโรจน์ ปิยวาจโก จาก อ.สนม