August 2018
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 9 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่
  • 10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันอาเซียน
  • 17 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ประเภทสวยงาม

ระดับชั้น ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.1 ม.1/4 ม.1/2 ม.1/5
ม.2 ม.2/1 ม.2/5 ม.2/7
ม.3 ม.3/4 ม.3/2 ม.3/6
ม.4 ม.4/2 ม.4/1 ม.4/6
ม.5 ม.5/3 ม.5/1 ม.5/9
ม.6 ม.6/3 ม.6/8 ม.6/7

 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ระดับชั้น ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.1 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/3
ม.2 ม.2/6 ม.2/3 ม.2/4
ม.3 ม.3/7 ม.3/9 ม.3/1
ม.4 ม.4/5 ม.4/4 ม.4/9
ม.5 ม.5/7 ม.5/5 ม.5/4
ม.6 ม.6/5 ม.6/9 ม.6/1