February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ปิดค่ายกันแล้ว สำหรับกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกสนานอย่างเต็มที่  ภาพกิจกรรมติดตามได้ที่ facebook ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกำแพงค่ะ