โรงเรียนกำแพง ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 โดยมีการจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 คลิกดูภาพกิจกรรม