::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

 • 3-6 ก.ย. สัปดาห์ห้องสมุด
 • 7-11 ก.ย.  แข่งขันกีฬาสพม.28 , ติว Onet ม.3 ม.6
 • 12 ก.ย.  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ครบ 80%
 • 12-19 ก.ย. นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธื์สอบ(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)
 • 18 ก.ย. รับการประเมิน สพม.28
 • 21 ก.ย. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
 • 24-26 ก.ย. สอบปลายภาค 1/61
 • 27 ก.ย. - 21 ต.ค. นักเรียนปิดภาคเรียน
 • 22 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียน 2/61

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ขอเรียนเชืิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม2 โรงเรียนกำแพง โดยพร้อมเพรียงกัน  กำหนดการเป็นดังนี้

 • ในภาคเช้า  8.00-12.00 เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.4-ม.6) เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 7.30น.
 • ในภาคบ่าย 13.00-16.00 เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.1-ม.3) เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 11.30น.
 • หลังจากรับฟังบรรยายจากท่านผู้อำนวยการไสว ผาสุข เรียนเชิญผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาดังห้องต่อไปนี้