July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ช่วงเช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาพบปะกับนักเรียนโรงเรียนกำแพงตามโครงการ "ผู้ว่าฯพบนักเรียนหน้าเสาธง" โดยมีคณะนายอำเภออุทุมพรพิสัย, ผู้อำนวยการ สพม.เขต 28 ,ผู้อำนวยการ รร. คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกำแพง ร่วมต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง