July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง ขอขอบพระคุณ คุณพิทยา บุญสุข ศิษย์เก่า โรงเรียนกำแพงรุ่นปีการศึกษา 2531  ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดี ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 ทุน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท รายชื่อนักเรียนดังด้านล่าง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

1) เด็กชายวรรณะ วรรณทวี ม.1/6  2)เด็กชายปฏิพล พันทา  ม.2/6  3)เด็กชายกิตติภพ พลฤทธิ์ ม.2/6  4)นายพิชิต ศรีบัวบาน ม.4/1  5) นายพรชัย ม.4/3  6)นางสาวอารยา ม่่วงรุ่ง 4/4  7)นายวราวุฒิ สนิทพจน์  ม.4/7 8)นางสาวสิรินธร กลมเกลี้ยง ม.5/7  9)นางสาวเพชรชิรวา แสงแก้ว  ม.6/4  10)นางสาวธนพิมพ์ พิมบุตร ม.6/7