February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

3-4 มิถุยายน 2560 โรงเรียนกำแพงจัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรม โดยคัดเลือกตัวแทนทุกระดับชั้นจำนวน 120 คน เข้าร่วมการอบรม วิทยากรโดยคุณครูแกนนำกลุ่มสาระสังคมศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ <<ภาพกิจกรรม>>