February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

นักเรียนโรงเรียนกำแพง ได้เข้าร่วม โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” โดยธนาคารธนชาติเปิดให้สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา และในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ พรรษา ผลการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดังภาพ ขอแสดงความชื่นขมยินดีด้วยค่ะ