July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ตามที่ กลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก อันเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาไทยและวรรณคดี กิจกรรมประกอบไปด้วยการมอบแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทยของแต่ละระดับชั้น การแสดงละครวรรณคดี แสดงจินตลีลา โชว์เพลงในวรรณคดี ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ เป็นดังนี้