::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

กิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) นักเรียนชั้นม.2 และม.6

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562  โรงเรียนกำแพงจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) นักเรียนชั้นม.2 และ ม.6 ซึ่ง IS (Independent Study) คือ วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) เป็นวิชาในโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ตั้งประเด็นปัญหา วิจัย/หาคำตอบ และรายงานผลการศึกษาของตัวเอง เป็นกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการได้หลายๆ วิชาตามความสนใจ ทางโรงเรียนจึงจัดเวทีให้นักเรียนนำเสนอผลงานที่เกิดจากการค้นคว้าในรายวิชาดังกล่าว  ณ อาคาร 7 ชมภาพกิจกรรมกันค่ะ 

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28