::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกำแพง ที่ได้รับการการคัดเลือกเป็นนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ตามที่โรงเรียนกำแพง ได้คัดเลือกนักเรียน คือ นายชิณวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้น ม.๖/๓ เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยรับการประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ผลการประเมิน คือ ได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่ และจะเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดต่อไป ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ รายละเอียดดังภาพ  

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28